Så kan klimatförändringarna påverka Skåne

Så kan klimatförändringarna påverka Skåne

Ett paket om tre nyhetsartiklar som handlar om hur Skåne kan komma att påverkas av av klimatförändringar och en höjd medeltemperatur. Texterna berör en höjd havsnivå, nya sjukdomar och matproduktionen. Paketet tog ett par dagar att göra och kan läsas här på hd.se. För...
Vården minskar sin miljöpåverkan

Vården minskar sin miljöpåverkan

I flera år följde jag hur Region Skåne lyckas nå upp till sina egna miljömål, där minskade avfallsmängder är ett mål och minskade kemikalieutsläpp är ett annat. En åtgärd för att nå det senare är övergången till digital röntgen. Om det vidare arbetet berättas i det...
Norrgavel först ut med miljömärkta möbler

Norrgavel först ut med miljömärkta möbler

Norrgavel är ett möbelföretag jag följt från start, dels på grund av de vackra möblerna, dels på grund av företagets miljöinriktning med hållbarhet (!) som ledstjärna. Det här är en lång intervju med företagets grundare Nirvan Richter som publicerades som helgläsning...
Alla undersökta bar på giftrester

Alla undersökta bar på giftrester

Ett artikelpaket som refererar en undersökning som visade att av 300 undersökta skåningar bar samtliga på miljögifter i kroppen. En av deltagarna intervjuas i sidoartikeln. Texterna kan läsas här på hd.se.