Jordbrukets kväveläckage minskar

Under flera års tid har jag följt projektet Greppa näringen som startade 2001. I projektet erbjuds lantbrukare råd kring gödsling för att minska övergödning. Men trots att projektet gjort nytta och kväveläckaget minskat förbättras inte läget när det gäller övergödningen, vilket jag skrev om i tre artiklar i det reportagepaket som kan läsas här på hd.se.

Färdigheter

Upplagt på

april 8, 2015

Skicka kommentar