Antalet hotade arter ökar

FN utlyste 2010 till ett internationellt år för biologisk mångfald. Biodiversitet var den viktigaste frågan vid sidan om klimatet. Jag tittade närmare på frågan ur ett skånskt perspektiv. Skåne har flest hotade växt- och djurarter i hela Sverige. Det blev ett artikelpaket med längre och kortare texter som kan läsas här på hd.se.

Färdigheter

Upplagt på

april 8, 2015

Skicka kommentar