Vården minskar sin miljöpåverkan

I flera år följde jag hur Region Skåne lyckas nå upp till sina egna miljömål, där minskade avfallsmängder är ett mål och minskade kemikalieutsläpp är ett annat. En åtgärd för att nå det senare är övergången till digital röntgen. Om det vidare arbetet berättas i det här artikelpaketet som finns att läsa uppdelat här och här och här på hd.se.

Färdigheter

Upplagt på

april 10, 2015

Skicka kommentar